ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Az Online Comparison Shopping Kft. Felhasználási Feltételei

A A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a KEDO d.o.o. (Ipavčeva ulica 8, 1230 Domžale) által üzemeltetett https://semcoshop.hu cím alatt, valamint partneroldalain elérhető Vásárlás Funkció szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 1. Általános rendelkezések
 2. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki az KEDO d.o.o. vel szolgáltatási jogviszonyban álló kereskedő (a továbbiakban: felhasználó) által a https://semcoshop.hu.comfeltöltött ajánlatra vételi ajánlatot tesz. 2. A Vevő a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja jelen Felhasználási Feltételek részét képező. A Vevő a https://gajoshop.com használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az KEDO d.o.o., amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 3. A Szolgáltatás használatával a Vevő és az KEDO d.o.o. között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 4. Az KEDO d.o.o. fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az KEDO d.o.o. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az https://semcoshop.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a Vevőnek, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a  Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 5. A Vevő számára az KEDO d.o.o. a https://semcoshop.hu oldalon történő vásárlási funkciót, mint szolgáltatást regisztráció, vagy megrendelés aktiválás mellett biztosítja. Az https://semcoshop.hu regisztrációhoz a Vevő által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító feltétlenül szükséges. További személyes adatokat az KEDO d.o.o.  a Szolgáltatás használata során és a vásárlás funkció igénybe vétele érdekében az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kér és kezel.
 6. Az KEDO d.o.o. fenntartja jogát bármely Vevő kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az https://semcoshop.hu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.
 7. Ha a Vevő az https://semcoshop.hu használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az KEDO d.o.o. jogosult a Vevőt az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 8. Az KEDO d.o.o. fenntartja jogát arra, hogy a Vevő által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az KEDO d.o.o.  jogosult a Vevő bármely, az KEDO d.o.o.  által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
 9. Az https://semcoshop.hu Vevői regisztráció (Vevői fiók) törlésével a jelenFelhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik.
 10. Vásárlással kapcsolatos előírásokAz https://semcoshop.hu oldalon történő vásárlás lezárásával, a megrendeléssel a

Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére (megrendelés) a felhasználó felé. Ha a Vevő

 1. az KEDO d.o.o. regisztrált felhasználója a megrendelést a megrendelés oldalon a„MEGVÁSÁROLOM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra való klikkeléssel aktiválja, mely megrendelésről az KEDO d.o.o.  megrendelést visszaigazoló e-mailt küld. ;
 2. nem rendelkezik KEDO d.o.o. felhasználói regisztrációval a megrendelés aktiválására az KEDO d.o.o.  időkorlátot állíthat fel, melyet a megrendelés aktiválásáról küldött e-mail tartalmaz. A megrendelés aktiválását a Vevő ezen megrendelést aktiváló e-mailben megadott linkre kattintással végzi el.
 3. Az https://semcoshop.hu oldalon keresztül történő megrendelés a Ptk. 6:64. §-a alapján, a felhasználónak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Vevő vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a felhasználó és a Vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Vevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Vevő az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt a kereskedő az https://semcoshop.hu felé jelzi, az KEDO d.o.o.  jogosult a Vevő Vevői hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
 4. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vevő a felhasználónál érvényesítheti.
 5. Az Üzemeltető felelőssége
 6. A Szolgáltatást az KEDO d.o.o.  közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint nyújta a Vevőnek. Az KEDO d.o.o.  semmiféle felelősséget nem vállal az KEDO d.o.o. .hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 7. Ezért az KEDO d.o.o. , többek között, nem felel az KEDO d.o.o. .hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Vevő ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 8. A Vevő által az KEDO d.o.o. .hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az KEDO d.o.o. jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az KEDO d.o.o.  jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az KEDO d.o.o. -hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Vevő köteles archiválni.
 9. Az KEDO d.o.o. által megadott ellenőrző kódért, jelszóért, annak biztonságos tárolásáért a Vevő felel.
 10. Kapcsolattartás Az KEDO d.o.o. ügyfélszolgálata az https://semcoshop.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat fogadja és kezeli, a fogyasztói / vevői megkereséseket a felhasználó felé kell megtenni.
 11. Személyes adatok védelme

A Vevő személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az KEDO d.o.o. a Vevő személyes adatait csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A felhasználók felé történő adattovábbítás a vásárlási folyamat része. Vevő a megrendelés véglegesítésével hozzájárul a vásárlás során megadott adatainak felhasználó felé való továbbításához.

 1. Irányadó jog, felügyeleti szervek
 2. Az KEDO d.o.o. és Vevő közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.
 3. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az KEDO d.o.o.

székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Szerződéskötés

A szerződéskötés elektronikus úton történik meg, a Megrendelés elküldése gomb kattintásával történik meg és a Vevő áltat megadott email címre érkezik a rendelésvisszaigazoló legfeljebb 10 percen belől.

Amennyiben a termék raktárkészleten van a szállítási határidő 2-3 nap, amennyiben pedig nincs raktáron akkor a szállítás határideje megváltozhat.

 1. SzámlaSzolgáltató a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd.
 2. Fizetési feltételek/módok
 3. Online bankkártyás fizetés (kártyafajták az oldalon vannak feltüntetve) A megrendelt termékek árát, Ön megrendeléskor fizeti ki bankkártyájával.
 4. UtánvétUtánvétes fizetés esetén a terméket a kiszállító futárnak kell fizetnie.
 5. Paypal:
 6. Szállítási feltételek

A megrendelt terméket a GLS vagy az MPL szállítja ki.
Utánvét díja: 700 Ft, más fizetési mód esetén nincs felár.

 1. Tárhelyszolgáltató:

KEDO d.o.o., Ipavčeva ulica 8 1230 Domžale

 1. Szerzői jogi rendelkezések

A https://semcoshop.hu az Online Comparison Shopping Kft. szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa. Az https://semcoshop.hu oldal tartalmát képező, a Felhasználó által az KEDO d.o.o.  rendelkezésére bocsátott – terméket/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra KEDO d.o.o. , mint az általa létrehozott termékadatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási joggal rendelkezik. Az https://gajoshop.com oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az https://gajoshop.com tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az KEDO d.o.o.  előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

 1. Elállási jog
 2. Elállási jog gyakorlásának menete:

Az elállási jog gyakorlását email-ban kell közölni a https://semcoshop.hu ügyfélszolgálatának legkésőbb 14 napon belől a termék átvételitől számítva. A visszaküldést a további 14 napon belől kell megtenni a megadott címre. A visszaküldés költségét a Vevőnek kell állni. A visszaküldött terméket az összes hozzátartózott kellékekkel kell visszaküldeni és abban a dobozban/csomagolásban ahogy a Vevő átvette

 1. Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A KEDO d.o.o. vállalat nem ismeri el az alternatív vitarendezési szolgáltatókat (fogyasztói jogviták peren kívüli rendezését biztosító szolgáltatók).

A fogyasztói jogviták rendezésére szolgáló elektronikus platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

A KEDO d.o.o. vállalat az Európai Online Vitarendezési (ODR) platform regisztrált tagja.